Ekonomisk rådgivning

En av de viktigaste funktionerna är att verka som bollplank åt företagaren och hjälpa till med utvecklingen av verksamheten. Vi kan hjälpa till att omvandla relevant information, tankar och idéer till konkreta och användbara beslutsunderlag eller specifika åtgärdsförslag för bolaget. Det kan innebära att vara stöd vid utvecklingen av affärsplaner och ta fram underlag för finansiering. 

Vi hjälper dig att upprätta en budget, kassaflödesanalys eller annan rapportering så att du får stenkoll på din verksamhet och uppföljningen blir enkel att hänga med i. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring ditt företags ekonomi!